Jag har under mer än 20 års tid betjänat i lovsång i alla möjliga olika samfund , och varit ansvarig för lovsångsteam i Credo (Svenska kyrkan) och Göteborg Vineyard.


Jag är ofta anlitad som lovsångsledare både själv eller tillsammans med min fru Cecilia.

Som låtskrivare är jag mest känd för att vara upphovsmannen till "I Ditt ansiktes ljus" , en älskad lovsång som spelats i TV och radio och används flitigt i våra församlingar.


Vill du att vi skall komma till just din församling se högst upp till höger under kontakt eller använd någon av vägarna nedan.
Mail: joakim@jsound.se    Mobil till Jsound: 0702-205540


Några tankar om vad lovsång är för oss


Att leva ett liv i lovsång och tillbedjan är ett beslut och en livsstil.

För oss betyder det att allt vad vi är eller gör är en längtan att det skall vara till Guds ära och till Hans behag.

Vi förbereder oss inte enbart musikaliskt inför en lovsångsspelning utan även i bön både inför val av låtar och för församlingen och spelningen.

Tillbedjan handlar inte bara om när vi sjunger till Gud utan är med i allt vi gör i livet.

Men tillbedjan som sång och musikaliskt uttryck kan vi läsa mycket om i Bibeln, både i Gamla- och Nya testamentet.


Tänk bara på Paulus och Silas sång i fängelset i (Apg. 16: 25-34)  som fick grundvalarna att skaka, dörrar att öppnas och fick bojorna att falla av och satte dem fria!

I Gamla testamentet kan vi hitta de grundläggande principerna hos leviterna som tjänade som lovsångare i templet. De hade en speciell kallelse, och villkor pga detta. Det var en lång förberedelsetid innan de fick träda i tjänst.


Sångarna i Gamla testamentet skulle även stå i fronten och gå först när Israel gick ut i strid. Detta var Guds egen princip som han gav Josafat för att vinna seger över fienderna. (2 Krön. 20:13-23)

Det var därför förberedelsen och standaren sattes så hög.


Tack och lov har vi idag även nåden och Den Helige Ande som hjälp.

Även om vi vill leva rättfärdigt och sätta ribban högt, så är det inte i oss själva vi skall prestera något. Tvärtom får vi varje dag kapitulera och lämna över allt till vår Far och be Honom att ta kontrollen och om hjälp.


Men samma principer som gällde då gäller även för lovsångsledares tjänst idag.

De står i fronten och måste därför vara både väl förberedda men även understödda i bön. Be därför för era lovsångsledare och hjälp dem att kunna komma in ännu mer i den funktion som de skall ha, vilket inte enbart handlar om musikalisk perfektion.© 2011 Cecilia Strandberg. Jsound.